top of page
matthew-henry-VviFtDJakYk-unsplash_edited_edited.jpg

Аrchitektura państwowych obiektów komunalnych i socjalnych

Amfiteatr Brain Embassy

Nazwa Projektu: Amfiteatr Brain Embassy

Autor/autorzy projektu: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk, Magdalena

Nazwa firmy: modelina-architekci

Telefoniczny numer kontaktowy: +48 61 223 12 12

E-mail: hello@modelina-architekci.com

Rok powstania projektu: 2021

Miejsce powstania projektu: Warszawa

Teren projektu: 40 m2

OPIS: 

Amfiteatr to otwarta, demokratyczna przestrzeń dla ciekawych spotkań i pokazów artystycznych dostępna dla wszystkich mieszkańców i pracowników biznesowej części Służewca. Scena plenerowa powstała w odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się biznesowa dzielnica Warszawy – brak otwartych przestrzeni publicznych, nie otoczonych płotami, które umożliwiałyby spotkania na otwartym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu.

Ostateczna forma budowli to połączenie archetypicznego kształtu amfiteatru oraz niezwykle potrzebnych w tej części miasta wysp zieleni. Obiekt jest wpisany w okrąg, który z jednej strony stanowi zagłębioną pod ziemią nieckę z audytorium, z drugiej strony ogromne betonowo-szklane zadaszenie wsparte na masywnej, surowej żelbetowej ścianie.

PRZEDSZKOLE W REGUŁACH

Nazwa: PRZEDSZKOLE W REGUŁACH

Autorzy: Ewa Janik, Błażej Janik, Agata Jamer, Agata Przybyła, Agata Wiatrek, Małgorzata Karolak, Martyna Wyrwas, Szymon Helicki

Nazwa firmy: Mocarch                 

Telefon: tel. +48 32 555 00 39                              

e-mail:  mail@mocarch.pl                        

rok powstania: 2022  

Miejsce powstania projektu: Reguły, g. Michałowice

POWIERZCHNIA:  2 000m2

 

Opis:                    

Głównym założeniem projektu jest nawiązanie do istniejącego otoczenia, gdzie dominuje spójna przedmiejska zabudowa jednorodzinna oraz do skali planowanego kampusu edukacyjnego.

Obiekt przedszkola został zaprojektowany na dwóch przenikających się modułach, które dzielą się na mniejsze o różnym nachyleniu połaci dachu oraz wysokości. 

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Nazwa: SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Autorzy: Ewa Janik, Błażej Janik, Agata Jamer, Agata Przybyła, Agata Wiatrek, Małgorzata Karolak, Martyna Wyrwas, Szymon Helicki

Nazwa firmy: Mocarch                 

Telefon: tel. +48 32 555 00 39                              

e-mail:  mail@mocarch.pl                        

rok powstania: 2022  

Miejsce powstania projektu: St. Urban/ Szwajcaria

POWIERZCHNIA:  10 400m2

 

Opis:                    

Założenie klinki psychiatrycznej sąsiaduje z zabytkowym klasztorem cystersów, który przestrzennie dominuje nad zabudowa miejscowości St. Urban. Aby nie zaburzyć historycznego kontekstu, budynek projektowany nawiązuje skalą oraz formą do kompleksu szpitalnego powstałego w latach 80’ ubiegłego stulecia.

Obiekt został zaprojektowany na podstawie dwóch kwadratów, nawiązując do ortogonalnej siatki zabudowań istniejących. Poprzez wcięcia w kubaturze zachowuje jednak swój indywidualny charakter wprowadzając równocześnie przestrzeń zewnętrzną do wnętrza budynku. Uskoki w elewacji oraz głębokie otwory okienne wzmacniają geometryczna formę obiektu oraz nadają mu plastyczności.

REWITALIZACJA TERENÓW PRZY RZECE LUBLINICA

Nazwa: REWITALIZACJA TERENÓW PRZY RZECE LUBLINICA

Autorzy: Błażej Janik, Ewa Janik, Radosław Bagrowski, Grzegorz Ostrowski, Martyna Wyrwas

Nazwa firmy: Mocarch                 

Telefon: tel. +48 32 555 00 39                              

e-mail:  mail@mocarch.pl                        

rok powstania: 2020  

Miejsce powstania projektu: Lubliniec

POWIERZCHNIA:  24 000m2

 

Opis:                    

Rewitalizacja zakłada rozbiórkę starych elementów: ogrodzenia, fundamentów, starego zbiornika. Powstaną ciągi pieszo-rowerowe,  place rekreacyjne, umocnione zostaną brzegi rzeki, zamontowane kontenery sanitarne. W projekcie znalazła się też budowa oświetlenia z monitoringiem, budowa przyłączy kanalizacyjnych wodociągowych do sanitariatów. Ponadto w planie jest budowa: oczka wodnego, pomostów, renowacja istniejącego mostu do zamku, stworzenie zaplecza rekreacyjnego w powiązaniu z realizowaną obecnie budową biblioteki miejskiej.

CPP Poznań

CPP Poznań

Projekt: CPP Poznań

Nazwa firmy: Rysyarchitekci           

Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus, Magdalena Czerniawska, Kinga Socha, Remigiusz Grzyb, Małgorzata Staszkiewicz     

Telefon: tel. +48 22 749 17 62

e-mail:  biuro@rysyarchitekci.pl 

 „Budowa budynku dydaktyczno – naukowo – badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno – usługową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” 2018-2023 RYSY Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus, Magdalena Czerniawska, Kinga Socha, Remigiusz Grzyb, Małgorzata Staszkiewicz

LOM

Nazwa: LOM

Nazwa firmy: Rysyarchitekci           

Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus

Telefon: tel. +48 22 749 17 62

e-mail:  biuro@rysyarchitekci.pl 

Architektura obiektów kulturalnych, społecznych i transportowych LOM Łódź Koncepcja, wielobranżowy Projekt Budowlany i wielobranżowy Projekt Wykonawczy, będący przedmiotem zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej obejmującej wielobranżowe prace projektowe, sporządzenie kosztorysów i specyfikacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa (wraz z infrastrukturą) obiektów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi”. 2014-2023 RYSY Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus

ZOO Zamość

Projekt: ZOO Zamość

Nazwa firmy: Rysyarchitekci           

Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Aleksandra Laprus

Telefon: tel. +48 22 749 17 62

e-mail:  biuro@rysyarchitekci.pl 

Przestrzeń miejska i krajobraz ZOO Zamość

 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu”. 2016-2021 RYSY Architekci: Rafał Sieraczyński, Sebastian Bocian, Remigiusz Grzyb, Agata Woźniak-Ciach, Kinga Socha

bottom of page