top of page

Auto-Family House

Architekt: KWK Promes
Fotograf: KWK Promes
Lokalizacja: Polska
Mail: biuro@kwkpromes.pl

Opis: Jednocześnie rozwiązano jedną sprzeczność - między chęcią posiadania zielonego trawnika wokół domu, położonego w głębi dużej działki, a koniecznością zrobienia drogi do domu, co w przypadku konwencjonalne rozwiązanie „kosi” ten trawnik.

Decyzja była bardziej niż spektakularna - postanowiono podnieść poziom podwórka z trawnikiem do znaku +1 i ukryć wejście do domu pod ziemią, prowadzące w pobliżu domu. Dzięki temu garaż stał się zarówno elementem krajobrazu, jak i częścią domu, a droga jest ukryta wewnątrz.

Biorąc pod uwagę, że właściciel domu jest kolekcjonerem dzieł sztuki, ściany tego tunelu zostaną wykorzystane do przechowywania najlepszych dzieł z kolekcji właściciela.

bottom of page