top of page

DOM Z WIDOKIEM NA LAS

Architekt: MUS architekci
Data: 2017, realizacja w toku
Lokalizacja: Gliwice, Polska
Temat: projekt domu jednorodzinnego
Mail: kontakt@musarch.pl

Dom jest zlokalizowany pod lasem w obszarze podmiejskim Gliwic.
Z uwagi na wymiary działki budowlanej, która jest długa i wąska oraz inne uwarunkowania przestrzenne wynikające z kontekstu miejsca przyjęto liniowy układ domu o mocno ograniczonej szerokości traktu i ścianie północnej budynku maksymalnie przesuniętej do granicy działki. Dzięki temu w stopniu maksymalnym wykorzystujemy pas ogrodowy parceli w południowej – nasłonecznionej części.

Architektura obiektu jest zdecydowana, horyzontalna, minimalistyczna i modernistyczna. Dom jest komfortowy, przestrzenny, otwarty na ogród i atrakcje widokowe znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu.

Budynek ma formę jednokondygnacyjnego modernistycznego pawilonu z silnie zaakcentowanymi poziomami – wysunięte gzymsy i balkon, oraz dużymi przeszkleniami od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Zaprojektowano prosty i czytelny układ funkcjonalny.
W rzucie poziomym domu wyraźnie wydzielono trzy pasy:
- pas pomieszczeń mieszkalnych (pierwszorzędnych)
- pas komunikacji
- pas pomieszczeń obsługowych (drugorzędnych)

Atrakcyjna widokowo ściana lasu znajduje się po stronie wjazdowej na teren parceli. Marzeniem klienta było zachowanie widoku z części dziennej domu w tym kierunku. Z uwagi na ten fakt jedyną częścią domu zlokalizowaną w przyziemiu jest garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi. Dzięki temu części frontowa działki stanowi otwartą niezabudowaną przestrzeń a mieszkańcy domu mogą się cieszyć widokiem.

Estetyka domu jest lapidarna w warstwie materiałowej i palecie kolorystycznej. Budynek jest zdominowany przez biel uzupełnioną wewnątrz jasnym fornirem drewnianym.

bottom of page