top of page

W Warszawie zakończyło się XVI Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”!

27 października w Warszawie zakończyło się XVI Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”!
Grupa medialna „DMNTR | „Dom i wnętrze” pełniła rolę partnera specjalnego i medialnego.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, ekspertom i uczestnikom, którzy dołączyli do tego wydarzenia za wspólne wysiłki na rzecz przezwyciężania zjawisk kryzysowych i wspierania biznesu oraz wspólną pracę na rzecz poprawy więzi handlowych i gospodarczych oraz kontaktów biznesowych między Ukrainą a Polską w niezwykle trudnym okresie wojny!

Tematy dyskusji:

🔹 „Wyzwania i perspektywy współpracy handlowej i gospodarczej w warunkach militarnej agresji Rosji na Ukrainę”
🔹 „Powojenna odbudowa Ukrainy: szanse i perspektywy dla polskich firm w realizacji projektów infrastrukturalnych i budowlanych”
🔹 „Czy jest szansa dla Polski i Ukrainy na uniknięcie światowego kryzysu żywnościowego dzięki bliższej współpracy w dziedzinie rolnictwa i żywności?”
🔹 „Dostęp do finansowania i instrumentów finansowych w Polsce i UE podczas przenoszenia ukraińskiego biznesu na Zachód. Czy jest szansa na ponowne zainwestowanie doświadczenia i zasobów w gospodarkę Ukrainy w przyszłości?”

Forum było bogate dzięki prelegentom i ekspertom, którzy zagłębiali się w każdy z poruszanych na forum tematów.

Grupa medialna „DMNTR | „Dom i wnętrze” pełni rolę partnera specjalnego i partnera medialnego wydarzenia.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Biznesu Ukraińskiego w Polsce oraz Grupa Prawnicza EUCON.

Miejsce: Aleje Niepodległości, 128, Szkoła Główna Handlowa, Budynek C

bottom of page