top of page

Centrum Usług Publicznych w Opolu

To dwa budynki o zbliżonej formie architektonicznej. Każdy ma po cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, a wspólnie zwierają 160 biurowych pomieszczeń, w których mieszkańcy miasta będą mogli wygodnie, bo w jednym miejscu załatwiać swoje prawy. Budynek CUP1 zajmuje Urząd Miasta Opole (trzynaście jednostek ratusza), w budynku CUP2 swoją siedzibę ma Krajowa Administracja Skarbowa.

Dwie monolityczne, a zarazem transparentne bryły wyposażono w najnowocześniejszy system sterowania parametrami – dzięki temu będzie on nie tylko energooszczędny, ale i bardziej komfortowy dla użytkowników. Na dachu CUP zaplanowano miejską pasiekę, wokół budynków nasadzono nową zieleń, powstały miejsca do siedzenia, pieszy pasaż.

Lokalizacja: Opole
Projekt architektoniczny: Heinle, Wscher und Partner Architekci
Powierzchnia całkowita zamknięta: 16 835,09 m2
Zdjęcia: Bartosz Makowski

bottom of page