top of page

CRICOTEKA Museum of Tadeusz Kantor

Architekci: Wizja Architekci, nsMoonStudio
Powierzchnia: 3567 m²
Fotografowie: Wojciech Kryński, Iñigo Bujedo Aguirre
Współautorzy: Konsorcjum IQ2-Group
Kierownik projektu: Sławomir Zieliński
Zespół projektowy: Tomasz Gomułka, Michał Marcinkowski, Marcin Kowalewski.
biuro@wizja.krakow.pl, ns@moonstudio.com.pl
https://www.moonstudio.com.pl/
Miasto: Kraków
Kraj: Polska

Centrum Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "CRICOTEKA" jest symbolem artystycznych poszukiwań indywidualnej drogi do twórczości.

Miejska przestrzeń publiczna jest zarówno sceną, jak i publicznością; jest to stała przestrzeń do występów. Jej wartość polega na tym, że zacierają się granice między wnętrzem a zewnętrzem, przestrzeń „płynie”, jest dzielona.

Wisła, jej brzegi i otoczenie to „obiekty i rekwizyty”, które mogą brać udział w spektaklu, a ich obecność na scenie (poprzez lustrzane odbicie na suficie) daje podstawy do twórczego wykorzystania.

bottom of page