top of page

Dzielnica nowych technologii – katowicki hub gamingowo-technologiczny

Rodzaj inwestycji: obiekt użyteczności publicznej
Inwestor: urząd miasta katowice
Lokalizacja: Katowice
Zespół wxca: Szczepan Wroński, Agnieszka Nowicka, Sonia Manssour-Stawiarska, Zuzanna Rosińska, Michał Czerwiński, Paulina Kucharska
Wizualizacje: alter image sebastian kochel

W projekcie „Dzielnicy Nowych Technologii – Katowickiego HUB-u Gamingowo-Technologicznego” wyeksponowano wysokie walory historyczne i estetyczne zabytkowego kompleksu poprzemysłowego oraz wprowadzono tam funkcje umożliwiające technologiczny rozwój miasta.

Nowa odsłona przemysłowych terenów

Projektując tak rozległy teren, autorzy mierzyli się z bardzo wymagającym kontekstem. To zawsze stanowi duże wyzwanie i wymaga od twórców wrażliwości, interpretacji terenu i zrozumienia, jaką wartością jest to miejsce dla mieszkańców, a także umiejętnego łączenia dbałości o historyczne treści i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które są niezbędne dla tego typu HUB-u.

Na rewitalizowanej przestrzeni istnieją zarówno budynki o niewielkiej wartości estetycznej, wybudowane w latach 60, 70 i 80 XX wieku, jak i zabytkowe obiekty Szybu „Pułaski” i kopalni KWK „Wieczorek”, które powstały na początku XX wieku.

Dodatkowo teren sąsiaduje z architektoniczną perłą, jaką jest osiedle Nikiszowiec.

bottom of page